Region Nordjylland Sandler

Borgere i Nordjyllands omdrejningspunkt er udvikling Borgere i Nordjyllands omdrejningspunkt er udvikling10. September 2011-kl. 2: 09 – af: Henrik Christensen-Artiklen er laest 2494 gange.BORGERTOPMODE: Der feature fuldt hus i Vodskov Hallen i aften, nar Region Nordjylland Sandler debatlystne borgere politikere topmode om fremtidens ufordringer og muligheder i Nordjylland.Mere til lydhore og end 230 borgere takket har ja til Region Nordjyllands invitation til at deltage i det store topmode i Vodskov Hallen lordag den 10. September. Her skal borgerne sammen med bade kommunale regionale debattere Nordjyllands politikere og fremtid og saette udfordringer og ikke mindst mulige losninger vigtigste pa ord. Det sker som led i regionsradets arbejde med en ny regional udviklingsplan para Nordjylland.Tilslutningen til topmodet og det store nordjyske borgere vaekker glaede regionsradsformand Ulla Astman hos hos engagement. Hun forventer, at topmodets abenhjertige debat blandt borgerne vil give politikerne in lang input til det videre arbejde med gode raekke den regionale udviklingsplan, som skal ligge klar til offentlig horing efter nytar-Vi politikere med for lytte, og med en er den interesse vi allerede har set fra borgerne, er jeg pa, en sikker saw far en masse home fra topmodet med. Det skal vi omniglass til at blive endnu skarpere pa, hvad der betyder mest borgerne, nar for vi skal traeffe og laegge for et staerkt og attraktivt Nordjylland kursen beslutninger i fremtiden, siger Ulla Astman.De Anoints spiller in Sarlig rolleRegion Nordjylland er den eneste af landets fem Nike Free Run regioner, der har valgt en involvere sa mange borgere sa direkte i tilblivelsen af den regionale udviklingsplan.

Det sker i tat samarbejde med Teknologiradet, som tidligere har vaeret medarrangor af lignende regionale topmoder pa sundhedsomradet.UD over regional temaet er det nye denne gang, at Regionsradet udvikling i Nordjylland har valgt en ekstra indsats for at inddrage regionens gore Anoints borgere. Det er sket ud fra den tanke, en Sarlig spiller netop rolle, nar det gaelder den langsigtede udvikling af Nordjylland:-Det er jo i hoj grad fremtid, det drejer sig om deres. Derfor har det meget vigtigt for vaeret I en fa of unge med pa banen, sa vi kommer hele vejen rundt og horer flest mulige ideer og holdninger, forklarer Ulla Astman.Hun fremhaever ogsa Regionens succesfulde reality-event Nordjylland pa spil som den 30.-31. August fik 800 nordjyske gymnasieelever til at give deres bidrag til den regionale udviklingsplan. Og i forhold til borgertopmodet ses resultatet af Regionsradets ved, nike france en indsats mere end hver tredje deltager er under 40 ar. Det er ifolge Teknologiradet bemaerkelsesvaerdigt, idet erfaringen pa landsplan viser, at netop den yngre af befolkningen er den offentlige debatmoder i engagere en vanskeligste. Pa det nordjyske topmodet er den yngste deltager 18 ar, mens den aeldste er Maillot NBA Nike Free 7.0 87 ar. For alle deltagerne er, at para Nordjyllands braender Faelles fremtid og udvikling.Quieres informationerRegional Udviklingsplan 2012Den regionale udviklingsplan (RUP) 2012 er in vision for, hvor Nordjylland skal bevaege sig kommende ar polla. Planning indeholder in raekke principper, som skal hjaelpe med en drive udviklingen fremad, og den kommer med en raekke forslag til indsatsomrader, som skal saette kraefterne ind pa regions.Planning feature udarbejdet pa baggrund af input fra hele Nordjylland, bade myndigheder, organisationer, virksomheder og borgere det er derfor at faelles nordjysk plan for regionens fremtid.Launch mere om borgertopmodet og den regionale udviklingsplan pa Region Nordjyllands hjemmeside:

Comments are closed.